Finalistas Premios FAD 2012

36 son los finalistas de las diversas categorías del los prestigiosos premios FAD 2012, este año con el jurado presidido por Guillermo Vasquez Consuegra y conformado por Marta Cervelló, Ignasi Forteza, Victoria Garriga, Inés Lobo, José María Sánchez, Cesc Sola, y Pere Serra.

eg library.jpg

OBRES FINALISTES PREMIS FAD 2012 Arquitectura

1 UNA CASA DE CADAQUÉS

201205141903.jpg

SES VOLTES, 5
CADAQUÉS (GIRONA)
Autors:
STEPHEN BATES, arquitecte (SERGISON BATES ARCHITECTS)
FERNANDO VILLAVECCHIA OBREGÓN, EILEEN LIEBMAN, MIREIA COMAJUNCOSA NOGUERA, arquitectes (LIEBMAN VILLAVECCHIA ARQUITECTOS)
Aparellador: TÈCNICS G3, JAVIER CHAVES CARRASCOSA
Enginyer: STATIC INGENIERÍA S.A. GERARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Fotògraf: LORENZO KÁRÁSZ, DANIELE ANSIDEI

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“El punt de partida d’aquesta casa és el respecte i el reconeixement de les qualitats del seu entorn, que se l’apropia de manera intel·ligent i elegant per obtenir un resultat serè, confortable i luxosament discret.”

“El punto de partida de esta obra es el respeto y el reconocimiento de las cualidades de su entorno, que se lo apropia de manera inteligente y elegante para obtener un resultado sereno, confortable y lujosamente discreto.”

page1image8944

2 EDIFICI ANNEX AL MUSEU PICASSO

201205141904.jpg

PLAÇA DE JAUME SABARTES, 1
BARCELONA
Autor:
JORDI GARCÉS, arquitecte
Aparellador: JORDI LLEAL, FELIPE BARRANCO Enginyer: GRUPO JG

Fotògraf: ADRIÀ GOULA

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Aquesta última peça que remata el programa es mostra amb una clara voluntat i vocació pública, oberta mitjançant una àmplia vidriera que confereix al Museu una nova articulació amb la ciutat, la qual cosa en confirma la rellevància global.”

“Esta última pieza que remata el programa se muestra con una clara voluntad y vocación pública, abierta mediante una amplia cristalera que confiere al Museo una nueva articulación con la ciudad, lo que confirma su relevancia global.”

3 COMPLEX LA PALLARESA

201205141904.jpg

AVINGUDA LA PALLARESA, AVINGUDA FRANCESC MACIÀ
SANTA COLOMA GRAMENET (BARCELONA)
Autors:
ROBERT TERRADAS MUNTAÑOLA, ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA, EDUARDO SOUTO DE MOURA, arquitectes

(IBERIAN ARQUITECTES, S.L.)
Aparellador: JOSEP Ma SALARICH
Enginyer: MC2-JULIO MARTÍNEZ CALZÓN (estructures), AJ INGENIERIA (instal·lacions)

Fotògraf: PEDRO PEGENAUTE

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Una aposta decidida per la densitat en altura i la conseqüent creació d’espais lliures públics que genera una nova centralitat en un territori fronterer entre el que és compacte i el que és discontinu. El gest comú dels tres grans sortints i la geometria exacta i precisa de les seves façanes li confereixen una imatge forta i unitària que el converteixen en una nova fita simbòlica.”

“Una decidida apuesta por la densidad en altura y la consecuente creación de espacios libres públicos que genera una nueva centralidad en un territorio de frontera entre lo compacto y lo discontinuo. El gesto común de los tres grandes voladizos y la exacta y precisa geometría de sus fachadas le confieren una imagen fuerte y unitaria que lo convierten en un nuevo hito simbólico.”


4 UPI GANDÍA

201205141905.jpg

PARQUE AUSÍAS MARCH
GANDÍA (VALENCIA)
Autores:
ANGELA GARCÍA DE PAREDES, IGNACIO GARCÍA PEDROSA, arquitectos (PAREDES PEDROSA ARQUITECTOS SLP)

Aparejador: ANTONIO GARCÍA BLAY Ingeniero: ALFONSO GÓMEZ GAITE

Fotógrafo: LUIS ASÍN, ROLAND HALBE

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Una resposta clara i simple que conjuga una implantació acurada amb una tipologia de pati reinventada. Un espai que captura el paisatge, un conjunt d’espais que miren el paisatge capturat.”

“Una respuesta clara y simple que conjuga una implantación cuidadosa con una tipología de patio reinventada. Un espacio que captura el paisaje, un conjunto de espacios que miran el paisaje capturado.”

5 EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN LA RIA DE BILBAO

201205141905.jpg

PLAZA EUSKADI, S/N
BILBAO
Autores:
CARLOS FERRATER, XAVIER MARTÍ GALÍ, LUCÍA FERRATER, arquitectos (OAB OFFICE OF ARCHITECTURE IN BARCELONA)

LUIS DOMÍNGUEZ, arquitecto (KATSURA ARQUITECTURA) Aparejador: JAVIER MARTIN
Ingeniero: IDOM

Fotógrafo: JOAN GUILLAMAT
VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Un projecte de gran qualitat urbana permet construir un front i dotar d’escala un entorn aspre i esquerp mitjançant la construcció de dues unitats residencials en les quals la interacció entre les sostraccions del volum i la geometria lliure d’una envolupant delicada i elegant generen una gran diversitat tipològica.”

“Un proyecto de gran calidad urbana permite construir un frente y dotar de escala un entorno áspero y desabrido mediante la construcción de dos unidades residenciales en las que la interacción entre las sustracciones del volumen y la libre geometría de una delicada y elegante envolvente generan una gran diversidad tipológica.”

6 CONCELLO DE LALÍN

201205141906.jpg

PLAZA DE GALICIA, 1
LALÍN (PONTEVEDRA)
Autores:
EMILIO TUÑÓN ÁLVAREZ, LUIS MORENO MANSILLA, arquitectos (MANSILLA Y TUÑÓN S.L.)

Aparejador: SANCHO PÁRAMO CERQUEIRA
Ingeniero: ALFONSO GÓMEZ GAITE, JOSÉ MANUEL LÓPEZ

Fotógrafo: LUIS ASÍN

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Com si fos un joc, amb unes regles clares i senzilles, aquest complex projecte respon amb habilitat, mitjançant un llenguatge propi, a un entorn sense espai públic i a una topografia complexa. L’edifici està executat amb precisió i resol d’una manera intel·ligent el pas del públic al privat mitjançant una petita plaça circular des de la qual s’accedeix a l’interior”

“Como si de un juego se tratara, con unas reglas claras y sencillas, este complejo proyecto responde con habilidad, mediante un lenguaje propio, a un entorno carente de espacio público y a una topografía compleja. El edificio está ejecutado con precisión y resuelve de un modo inteligente el paso de lo público a lo privado mediante una pequeña plaza circular desde la que se accede a su interior.”

7 ESCOLA LA BÒBILA

201205141906.jpg

PLA DE L’ESTANY, 5-7
CAMBRILS (TARRAGONA)
Autors:
JORDI BADIA, VIKI LLINARES, arquitectes (BAAS JORDI BADIA)

Aparellador: SGAT-TEK
Enginyer: CONSULTORS BIS ARQUITECTES (estructura), CONSULTING LLUÍS DUART (instal·lacions), FCA FORTEZA I CARBONELL ASSOCIATS (amidaments)

Fotògraf: PEDRO PEGENAUTE

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“L’ús de sistemes industrialitzats com el prefabricat de formigó, la intel·ligent resolució del programa en un espai únic i la unitat en els materials fan d’aquesta obra un clar exercici d’economia de mitjans i recursos amb un resultat excel·lent.”

“El uso de sistemas industrializados como el prefabricado de hormigón, la inteligente resolución del programa en un único espacio y la unidad en los materiales hacen de esta obra un claro ejercicio de economía de medios y recursos con un resultado excelente.”8 CASA C/Z


201205141907.jpg

BECO DA CERCA, 2

SÃO ROQUE DO PICO – ILHA DO PICO – AÇORES Autores:
INÊS VIEIRA DA SILVA, MIGUEL VIEIRA, arquitectos (SAMI-ARQUITECTOS)

Fotógrafo: FERNANDO GUERRA – FG SG FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Una magnífica comprensió del lloc, de les matèries i dels sistemes constructius. Una tipologia reinventada que mira el paisatge a partir del centre, espais comuns, una mirada diferenciada per a cada quadrant, una mirada dissenyada amb rigor entre el que es construeix i el paisatge.”

“Una magnífica comprensión del lugar, de las materias y de los sistemas constructivos. Una tipología reinventada que mira el paisaje a partir de su centro, espacios comunes, un mirar diferenciado para cada cuadrante, un mirar diseñado con rigor entre lo que se construye y el paisaje”


9 REMODELACIÓ DE L’ANTIC TEATRE DEL CCCB (CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA)
201205141907.jpgPLAÇA DE JOAN COROMINES

BARCELONA

Autor:

ELÍAS TORRES TUR, arquitecte
(MARTÍNEZ LAPEÑA – TORRES ARQUITECTOS)

Fotògraf:LOURDES JANSANA

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Eficient recuperació de la funcionalitat per a l’entitat que el programa, mitjançant un llenguatge clar, cultivat, meticulós en els detalls i gairebé dogmàticament blanc, obert a qualsevol interpretació nova.”

“Eficiente recuperación de la funcionalidad para la entidad que lo programa mediante un lenguaje claro, cultivado, meticuloso en los detalles y casi dogmáticamente blanco, abierto a cualquier nueva interpretación.”


10 AUDITORIO MUNICIPAL DE TEULADA

201205141907.jpg

ORBA, S/N

TEULADA-MORAIRA (ALICANTE)
Autor:
FRANCISCO MANGADO, arquitecto
(MANGADO Y ASOCIADOS S.L.)
Aparejador: LUIS PAHISSA, FERNANDO PAHISSA. PA APAREJADORES
Ingeniero: NB35 S.L. (estructuras), ITURRALDE Y SAGÜES (instalaciones), HIGINI ARAU ESTUDI ACÚSTIC (acústica)

Fotógrafo: JUAN RODRÍGUEZ, ROLAND HALBE

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Un edifici capaç d’interrogar i de traduir la realitat d’un lloc, enclavat a mig camí entre el mar i la muntanya, formalitzat per una estructura geomètrica complexa i angulosa, que troba al costat de la façana que dóna al mar, facetada i profunda, els seus espais més intensos i apassionants, recintes complexos i entreteixits, espais d’una mediterraneïtat lluminosa.”

“Un edificio capaz de interrogar y traducir la realidad de un lugar, enclavado a medio camino entre el mar y la montaña, formalizado por una estructura geométrica compleja y angulosa, que encuentra junto a su fachada al mar, facetada y profunda, sus espacios más intensos y apasionantes, recintos complejos y entretejidos, espacios de una luminosa mediterraneidad.”


11 ESCUELA INFANTIL ASUNCIÓN LINARES


201205141908.jpg

OJOS DEL SALADO

GRANADA
Autor:
ELISA VALERO RAMOS, doctora arquitecta
Aparejador: MARÍA DE LOS LLANOS MARTÍN ROMERO

Fotógrafo: FERNANDO ALDA

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“L’economia de mitjans, lògica espacial i constructiva de la millor arquitectura «popular» mediterrània.
Reinterpretació i ús actualitzats d’elements arquitectònics com la gelosia ceràmica com a filtre de control lumínic que qualifica la brillant llum del sud i la fa compatible amb les necessitats d’ús i confort ambiental, reconeixent-hi també la qualitat ornamental.”

“La economía de medios, lógica espacial y constructiva de la mejor arquitectura «popular» mediterránea.
Reinterpretación y uso actualizados de elementos arquitectónicos como la celosía cerámica como filtro de control lumínico que cualifica la brillante luz del sur y la hace compatible con las necesidades de uso y confort ambiental, reconociendo también su cualidad ornamental.”12 AGULLES DE TORRESANA


201205141908.jpg

TORRESANA EDIFICIS G,I,J

TERRASSA (BARCELONA)
Autor:
MANUEL DE SOLÀ-MORALES, arquitecte Aparellador: AT3

Enginyer: BOMA, AJ

Fotògraf: ROSA FELIU, JORGE PEREA

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“La simbiosi del projecte amb el significat profund de l’ordenació, assumint el rol d’agulles que connecten la ciutat amb el verd exterior; tot això sense renunciar a la desitjable experimentació en habitatges de protecció oficial. La segregació dels elements de comunicació vertical genera un llenguatge sorprenent que accentua el caràcter intersticial dels edificis.”

“La simbiosis del proyecto con el profundo significado de la ordenación, asumiendo el rol de agujas conectoras entre la ciudad y el verde exterior; todo ello sin renunciar a la deseable experimentación en viviendas de protección oficial. La segregación de los elementos verticales de comunicación genera un sorprendente lenguaje que acentúa el carácter intersticial de los edificios.”


13 EDIFICIO DE AULAS Y DEPARTAMENTOS. UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE201205141908.jpg

CAMPUS UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA
Autores:
JOSE MORALES SÁNCHEZ, SARA DE GILES DUBOIS, arquitectos (MGM MORALES DE GILES ARQUITECTOS)

MIGUEL HERNANDEZ VALENCIA, arquitecto Aparejador: FRANCISCO ALCOBA Ingeniero: INSUR J.G.

Fotógrafo: JESÚS GRANADA

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Un projecte pensat des de la secció que, d’una manera intel·ligent, allibera la planta baixa de l’edifici perquè sigui utilitzada pels alumnes com a espais comuns i zones de relació. Una construcció radical i arriscada que en alguns moments genera espais màgics, on el límit entre l’interior i l’exterior no arriba a reconèixer-se amb nitidesa.”

“Un proyecto pensado desde la sección que, de un modo inteligente, libera la planta baja del edificio para ser utilizada por los alumnos como espacios comunes y zonas de relación. Una construcción radical y arriesgada que en algunos momentos genera espacios mágicos, donde el límite entre el interior y el exterior no llega a reconocerse con nitidez.”

14 NAVE16 MATADERO MADRID


201205141908.jpg

PASEO DE LA CHOPERA

MADRID
Autores:
IÑAQUI CARNICERO, ALEJANDRO VIRSEDA, IGNACIO VILA, arquitectos Aparejador: MANUEL IGLESIAS

Fotógrafo: ROLAND HALBE

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Amb un senzill sistema de portes i panells mòbils s’aconsegueix dotar un espai neutre i sense identitat d’una gran riquesa espacial i arquitectònica, capaç d’albergar a l’interior qualsevol tipus d’esdeveniment. Una execució de qualitat i precisió realitzada amb molt pocs mitjans.”

“Mediante un sencillo sistema de puertas y paneles móviles se consigue dotar a un espacio neutro y sin identidad de una gran riqueza espacial y arquitectónica, capaz de albergar en su interior cualquier tipo de evento. Una ejecución de calidad y precisión realizada con muy pocos medios.”

15 ESCUELA INFANTIL


201205141908.jpg

PLAZA ALFREDO FLORISTAN, S/N PAMPLONA (NAVARRA)

Autor:
ÓSCAR PÉREZ SILANES, arquitecto (PEREDA PÉREZ ARQUITECTOS)

Fotógrafo: PEDRO PEGENAUTE

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Per l’escala amb què s’enfronta a una plaça de dimensions i context inhòspits, acceptant i revaloritzant els edificis del darrere.
Per com aconsegueix, des de l’ortodòxia racionalista de clara llegibilitat, crear espais amables i articulats de gran qualitat espacial i amb un aprofitament sensible de la llum natural.

Pel tractament sincer dels materials, per la clara lògica de les solucions constructives, per la bona execució.”

“Por la escala con la que se enfrenta a una plaza de dimensiones y contexto inhóspitos, aceptando y revalorizando los edificios de atrás.
Por cómo consigue, desde la ortodoxia racionalista de clara legibilidad, crear espacios amables y articulados de gran calidad espacial y con un sensible aprovechamiento de la luz natural.

Por el sincero tratamiento de los materiales, por la clara lógica de las soluciones constructivas, por la buena ejecución.”16 CENTRO SOCIO-CULTURAL ÁGORA


201205141909.jpg

SAN PEDRO DE VISMA

A CORUÑA
Autores:
LUIS ROJO DE CASTRO, BEGOÑA FERNÁNDEZ-SHAW ZULUETA, arquitectos (ROJO / FERNÁNDEZ-SHAW ARQUITECTOS)

LILIANA OBAL DÍAZ, arquitecto
Aparejador: FERNANDO VASCO HIDALGO
Ingeniero: NB 35 (estructuras), ÚRCULO INGENIEROS (instalaciones)

Fotógrafo: HISAO SUZUKI

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Un projecte que resol un programa múltiple i complex, curós amb l’entorn tant per l’aprofitament de la topografia natural del terreny, com per les referències a la tradició socioeconòmica del lloc.
Formalment potent i amb una clara voluntat cívica, obert i accessible a la ciutadania, proper al concepte i a les qualitats d’una plaça.”

“Un proyecto que resuelve un programa múltiple y complejo, cuidadoso con el entorno tanto por el aprovechamiento de la topografía natural del terreno, como por las referencias a la tradición socioeconómica del lugar.
Formalmente potente y con clara voluntad cívica, abierto y accesible a la ciudadanía, próximo al concepto y a las cualidades de una plaza.”
17 RED BULL MUSIC ACADEMY. NAVE DE LA MÚSICA DE MATADERO MADRID


201205141909.jpg

PASEO DE LA CHOPERA, 14

MADRID
Autores:
MARÍA LANGARITA SÁNCHEZ, VÍCTOR NAVARRO, arquitectos (LANGARITA NAVARRO ARQUITECTOS)

Aparejador: JAVIER REÑONES MARIN

Fotògraf: MIGUEL DE GUZMÁN, LUIS DIAZ DIAZ

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Perquè respon amb mestratge, ambició, rigor i ironia a requeriments que transcendeixen l’escala de la intervenció. Des de l’efímer es construeix paisatge, es fa ciutat, es fa interiorisme i es proposen solucions enginyoses i pertinents pròpies del món del disseny industrial, que es consoliden en el temps per la seva qualitat. Una aposta formal encertada i compromesa en l’ús de materials, de solucions constructives i de recursos gràfics.”

“Por responder con maestría, ambición, rigor e ironía a requerimientos que trascienden la escala de la intervención. Desde lo efímero se construye paisaje, se hace ciudad, se hace interiorismo y se proponen soluciones ingeniosas y pertinentes propias del mundo del diseño industrial, que se consolidan en el tiempo por su calidad. Una apuesta formal acertada y comprometida en el uso de materiales, de soluciones constructivas y de recursos gráficos”
18 ESTACIÓN DE TRENES Y ALTA VELOCIDAD DE LOGROÑO


201205141909.jpg

PLAZA DE EUROPA

LOGROÑO (LA RIOJA)
Autores:
IÑAKI ÁBALOS, RENATA SENTKIEWICZ, arquitectos (ÁBALOS+SENTKIEWICZ ARQUITECTOS) Ingeniero: UTE INECO-SENER

Fotógrafo: JOSÉ HEVIA

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Es valora la capacitat de connexió i continuïtat urbana en el pla de la mobilitat, com també la qualitat espacial i lumínica que s’aconsegueix amb una solució formal amb certa voluntat de celebració, que amb pocs recursos revalora un espai que se sol considerar de simple trànsit.”

“Se valora la capacidad de conexión y continuidad urbana en el plano de la movilidad, así como la calidad espacial y lumínica que se consigue con una solución formal con cierta voluntad celebrativa, que con pocos de recursos revaloriza un espacio que se suele considerar de simple tránsito.”
19 ADEGA DA QUINTA DO VALLADO


201205141909.jpg

QUINTA DO VALLADO, VILARINHO DOS FREIRES PESO DA RÉGUA

Autor:
FRANCISCO VIEIRA DE CAMPOS, arquitecto
(MENOS É MAIS, ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA)
Aparejador: FRANCISCO VIEIRA DE CAMPOS Ingeniero: ADÃO DA FONSECA, ADF CONSULTORES

Fotógrafo: ALBERTO PLÁCIDO

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Construït a partir d’una clara comprensió de les formes de transformació del paisatge utilitzades als vessants del riu Duero, resol un programa complex que s’instal·la en construccions noves i en construccions existents que s’interconnecten per resoldre totes les qüestions de la producció del vi, de manera que s’aconsegueix mantenir sempre una escala molt apropiada de relació amb el lloc.”

“Construido a partir de una clara comprensión de las formas de transformación del paisaje utilizadas en las vertientes del río Duero, resuelve un complejo programa que se instala en construcciones nuevas y construcciones existentes que se interconectan para resolver todas las cuestiones de la producción del vino, de modo que se consigue mantener siempre una escala muy apropiada de relación con el lugar.”

20 CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL. OFICINAS Y VIVIENDAS201205141909.jpg

BADÍA, GÓMEZ FERRER Y 25 DE ABRIL MONCADA (VALENCIA)

Autor:
CARLOS J. MERI CUCART, arquitecto

Fotógrafo: MARIELA APOLLONIO

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“L’encertada disposició dels edificis sobre una topografia reinventada y la utilització d’un llenguatge contemporani, que remet a la refrescant simplicitat dels models racionalistes, resolen satisfactòriament un programa sempre difícil i delicat, on els espais més suggeridors i més intensos sorgeixen del contacte entre tots dos edificis.”

“La acertada disposición de los edificios sobre una topografía reinventada y la utilización de un lenguaje contemporáneo, que remite a la refrescante simplicidad de los modelos racionalistas, resuelven satisfactoriamente un programa siempre difícil y delicado, donde los espacios más sugerentes y de mayor intensidad surgen del contacto entre ambos edificios.”21 ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE PORTALEGRE


201205141910.jpg

LARGO DO JARDIM OPERÁRIO

PORTALEGRE
Autores:
EDUARDO SOUTO MOURA, arquitecto (SOUTO MOURA ARQUITECTOS SA) GRAÇA CORREIA, arquitecta (GRAÇA CORREIA LDA)

Aparejador: EDUARDO SOUTO DE MOURA, GRAÇA CORREIA Ingeniero: JORGE NUNES DA SILVA

Fotógrafo: LUIS FERREIRA ALVES

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“El jurat valora la simplicitat amb què s’organitza un complex programa al llarg d’un cos horitzontal, que amb la màxima naturalitat esdevé un complement del paisatge. El volum resultant crea una plaça a la façana interior i una cornisa sobre el paisatge de la ciutat, la qual cosa delimita els espais amb una gran subtilesa.”

“El jurado valora la simplicidad con que se organiza un complejo programa a lo largo de un cuerpo horizontal, que con la máxima naturalidad se convierte en un complemento del paisaje. El volumen resultante crea una plaza en su fachada interior y una cornisa sobre el paisaje de la ciudad, lo que delimita los espacios con una gran sutileza.”


Interiorismo


22 REABILITAÇÃO DA CASA DO ARCO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA ESCRITA


201205141909.jpg


RUA DR. JOÃO JACINTO, 8 COIMBRA

Autor:
JOÃO MENDES RIBEIRO, arquitecto

Fotògraf: FG+SG FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA, PATRICK MONTEIRO, DO MAL O MENOS (JOÃO FÔJA E EDUARDO NASCIMENTO), JOSÉ MENESES

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO
“Una operació de reutilització d’un espai feta amb gran rigor i sensibilitat, que resol un nou ús

d’aquest espai sense que se’n perdi la memòria. El rigor constructiu fa aquesta obra exemplar.”

“Una operación de reutilización de un espacio hecha con gran rigor y sensibilidad, que resuelve un nuevo uso de un espacio sin que se pierda su memoria. El rigor constructivo hace esta obra ejemplar.”REFORMA DE VIVIENDA TIPO


201205141910.jpg

SANGÜESA, 17

PAMPLONA (NAVARRA)
Autor:
IÑIGO BEGUIRISTÁIN, arquitecto

Fotógrafo: IÑAKI BERGERA

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Un sol gest separa les zones públiques de les privades i un pla continu organitza cadascuna de les dependències. L’economia en la utilització de materials i el tractament de la llum natural a les façanes potencien la unitat espacial i alhora creen una atmosfera serena.”

“Un solo gesto separa las zonas públicas de las privadas y un plano continuo organiza cada una de las dependencias. La economía en la utilización de materiales y el tratamiento de la luz natural en las fachadas potencian la unidad espacial y crean al mismo tiempo una serena atmósfera.”


24 ESTRATÉGIA URBANA


201205141919.jpg

RUA CONSELHEIRO COSTA BRAGA, 318 MATOSINHOS
Autor:
NUNO SAMPAIO, arquitecto

(NUNO SAMPAIO – ARQUITECTO, LDA.) Aparejador: NUNO SAMPAIO
Ingeniero: JOSÉ CARVALHO, FERNANDO SILVA

Fotógrafo: FERNANDO GUERRA
VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“La reconversió d’una antiga factoria conservera de peix en un espai de noves activitats terciàries és l’ocasió per introduir contrastos subtils de materials, llum i textures que realcen la perspectiva global de l’edifici, com si els nous usos haguessin estat sempre presents en aquest espai.”

“La reconversión de una antigua factoría conservera de pescado en un espacio destinado a nuevas actividades terciarias es la ocasión para introducir sutiles contrastes de materiales, luz y texturas que sirven para realzar la perspectiva global del edificio, como si los nuevos usos hubieran estado siempre presentes en ese espacio.”


25 TONDELUNA

MURO DE LA MATA, 9201205141919.jpg

LOGROÑO (LA RIOJA)
Autor:
RUBÉN PICADO FERNÁNDEZ, arquitecto (PICADO DE BLAS ARQUITECTOS) Ingeniero: FEYDO

Fotógrafo: EUGENI PONS

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Un diàleg brillant entre les necessitats d’ús i l’organització espacial, que permet el desenvolupament de l’activitat de cuinar i servir segons uns criteris nous que generen relacions d’ús noves.
Una encertada elecció dels materials, que responen amb gran encert als requeriments tant funcionals com estètics i de confort ambiental.”

“Un brillante diálogo entre las necesidades de uso y la organización espacial, que permite el desarrollo de la actividad de cocinar y servir según unos criterios nuevos que generan relaciones de uso novedosas.
Una acertada elección de los materiales, que responden con gran acierto a los requerimientos tanto funcionales como estéticos y de confort ambiental.”


26 FANQUEIROS201205141920.jpg

RUA DOS FANQUEIROS
LISBOA
Autor:
JOSÉ ADRIÃO, arquitecto
(JOSÉ ADRIÃO ARQUITECTOS)
Aparejador: JOSÉ ADRIÃO ARQUITECTOS Ingeniero: ARA, ACRIBIA

Fotógrafo: FG+SG FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Un viatge en el temps amb una maleta carregada de sentiments i sensacions i una clara voluntat de rebre i d’acollir ens demostren que a vegades n’hi ha prou amb llegir el passat per obtenir resultats tan sorprenents com aquest.”

“Un viaje en el tiempo con una maleta cargada de sentimientos y sensaciones y una clara voluntad de recibir y de acoger nos demuestran que a veces basta con leer el pasado para obtener resultados tan sorprendentes como éste.”


Ciutat i Paisatge27 PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL PARATGE DE TUDELA-CULIP (CLUB MED) AL PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS


CADAQUÉS (GIRONA)
Autors:201205141920.jpg

MARTÍ FRANCH BATLLORI, arquitecte del paisatge, enginyer agrícola (EMF ESTUDI MARTÍ FRANCH) TON ARDÈVOL FERNÀNDEZ, mestre d’obres (JT ARDÈVOL I ASSOCIATS SL)
Aparellador: RAÚL ALVAREZ, CRISTINA CARMONA

Fotògraf: MARTÍ FRANCH, PAU ARDÈVOL

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“La restauració ambiental més important de la conca mediterrània esborra la implantació extensiva i manté puntualment elements del passat immediat, on l’enclavament no roman«verge»de forma manifesta—ja no pot ser-ho.”

“La restauración ambiental más importante de la cuenca mediterránea borra la implantación extensiva y mantiene puntualmente elementos del pasado inmediato, donde el enclave manifiestamente no queda «virgen»—ya no puede serlo.”


28 POSADA EN VALOR DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES AL JACIMENT ROMÀ DE IESSO/SG I A.C. (GUISSONA-LLEIDA) 2008-2011


201205141920.jpg

DEL TINT
GUISSONA (LLEIDA)
Autor:
TONI GIRONÈS SADERRA, arquitecte (ESTUDI D’ARQUITECTURA TONI GIRONES) Aparellador: ALBERT BRUFAU
Enginyer: BOMA

Fotògraf: TONI GIRONÈS, JORDI BERNADÓ

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Com a resposta a la memòria del lloc, s’escomet aquesta intervenció delicada, on amb els mínims mitjans —pràcticament una subtil operació de moviments de terra— s’ordena aquest nou parc arqueològic i es genera un espai màgic obert a la interpretació.”

“Como respuesta a la memoria del lugar, se acomete esta intervención delicada, donde con los mínimos medios —prácticamente una sutil operación de movimientos de tierra— se ordena este nuevo parque arqueológico y se genera un espacio mágico abierto a la interpretación.


29

REMODELACIÓ DEL PASSEIG DE SANT JOAN (TRAM TETUAN – ARC DE TRIOMF)201205141920.jpg

BARCELONA

Autor:

LOLA DOMÈNECH OLIVA, arquitecte
Enginyer: CIMEX -ENGINYERIA (projecte), CICSA- ENGINYERIA (obra)

Fotògraf: ADRIÀ GOULA

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Un bon exemple de redisseny d’un espai públic ple de reptes, que genera una nova atmosfera de bulevard a partir de jocs de proporció variable entre la vegetació i la llamborda urbanes. Es tracta d’una intervenció mesurada i rigorosa que valora el patrimoni arquitectònic i urbà alhora que ofereix noves solucions d’una normalitat domèstica absoluta.”

“Un buen ejemplo de rediseño de un espacio urbano cargado de retos, que genera una atmósfera nueva de bulevar a partir de juegos de proporción variable entre la vegetación y el adoquín urbanos. Se trata de una intervención medida y rigurosa, que valora el patrimonio arquitectónico y urbano al tiempo que ofrece nuevas soluciones basadas en una absoluta normalidad doméstica.”


30 REURBANIZACIÓN SAN CLEMENTE Y RÚA TRINIDADE


201205141921.jpg


SAN CLEMENTE
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
Autores:
ELIZABETH ABALO, GONZALO ALONSO, arquitectos
(ABALO ALONSO ARQUITECTOS)
Aparejador: FRANCISCO GONZÁLEZ VARELA
Ingeniero: SALGADO E LIÑARES ARQUITECTOS ENXEÑEIROS

Fotógrafo: SANTOS DIEZ, BISIMAGES

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Un projecte que sense estridències ni malabarismes aconsegueix de commoure. Una actuació en el teixit urbà que ordena i recupera per al ciutadà espais perduts. La pedra n’és la protagonista, un material únic que, dotant-lo de diferents orientacions, s’adapta al terreny com si fos un mantell.”

“Un proyecto que sin estridencias ni malabarismos consigue conmover. Una actuación en el tejido urbano que ordena y recupera para el ciudadano espacios perdidos. La piedra es la protagonista, un material único que, dotándolo de diferentes orientaciones, se adapta al terreno como si de un manto se tratara.”


31

MADRID RÍO201205141921.jpg

RÍO MANZANARES
MADRID
Autores:
GINÉS GARRIDO (TEAM LEADER), BURGOS & GARRIDO / PORRAS LA CASTA / RUBIO & ÁLVAREZ-SALA / WEST 8

Ingeniero: VARIOS

Fotógrafo: JEROEN MUSCH, ANA MULLER

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Una intervenció urbana ambiciosa i difícil, pensada amb coherència i executada amb rigor, on la riquesa i la complexitat de cadascuna de les seves parts generen un paisatge urbà nou —ple de vida— capaç de modificar el caràcter d’una ciutat.”

“Una ambiciosa y difícil intervención urbana, pensada con coherencia y ejecutada con rigor, donde la riqueza y la complejidad de cada una de sus partes generan un nuevo paisaje urbano —lleno de vida— capaz de modificar el carácter de una ciudad”


32 ESTRUTURA AUTOPORTANTE DE CONTENÇÃO DA ESTILHA


201205141921.jpg

DOCA 2 SUL, AVENIDA ENG.o DUARTE PACHECO, S/N
LEIXÕES
Autores:
CRISTINA GUEDES, FRANCISCO VIEIRA DE CAMPOS, arquitectos (MENOS É MAIS, ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA)

FRANCISCO PROVIDÊNCIA, diseñador (PROVIDÊNCIADESIGN) Aparejador: CRISTINA GUEDES
Ingeniero: HIPÓLITO SOUSA, SOPSEC

Fotógrafo: LUÍS FERREIRA ALVES

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO
“Resolució d’un problema difícil amb gran contenció de mitjans materials que produeix una

significativa millora d’un espai urbà.”

“Resolución de un problema difícil con gran contención de medios materiales que produce una significativa mejora de un espacio urbano.”
Intervencions Efímeres

33 EL MAGATZEM DELS REIS MAGS


201205141921.jpg

HOSPICI, 8
OLOT (GIRONA)
Autors:
XEVI BAYONA CAMÓ, ARNAU VERGÉS I TEJERO, arquitectes

Fotògraf: XEVI BAYONA CAMÓ

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO
“Un muntatge poètic, efectista i evocador, que també es mesura per l’eficiència quant a mitjans

i recursos, inclòs el baix impacte dels seus elements materials.”

“Poético, efectista y evocador montaje que se mide también por la eficiencia en cuanto a medios y recursos, incluido el bajo impacto de sus elementos materiales.”


34 IL·LUMINACIÓ NADAL GRAND HOTEL CENTRAL


201205141922.jpg

VIA LAIETANA, 30
BARCELONA
Autor:
MARIA GÜELL ORDIS, dissenyadora d’il·luminació (LAINVISIBLE)

Fotògraf: ADRIAN PEDRAZAS

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

Quaranta-cinc simples bombetes en quaranta-cinc finestres d’un edifici generen la màgia d’un llenguatge visual de cal·ligrafies, dibuixos i coreografies al ritme senzill d’encendre’s i apagar- se. Tot plegat,plenament integrat en el paisatge urbà.”

“Cuarenta y cinco simples bombillas situadas en cuarenta y cincoventanas generan la magia de un lenguaje visual formado por caligrafías, dibujos y coreografías, al ritmo sencillo de su encendido y apagado. Todo ello con plena integración en el paisaje urbano”


35 APARADOR INAUGURACIÓ IED201205141922.jpg

BIADA, 11
BARCELONA
Autor:
JOSEP FERRANDO BRAMONA, arquitecte (JOSEP FERRANDO, ARQUITECTURA)

Fotògraf: JORDI PÉREZ, ERIC PÀMIES

VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Tot un repte. Amb un pressupost inexistent, una vegada més es posa de manifest que les bones idees sempre troben el seu lloc. Un sol material, la repetició del gest i la llum com a vehicle materialitzador. Un projecte que, tot i que efímer, roman a la memòria.”

“Todo un reto. Con un presupuesto inexistente, una vez más se pone de manifiesto que las buenas ideas siempre encuentran su lugar. Un solo material, la repetición del gesto y la luz como vehículo materializador. Un proyecto que, aunque efímero, permanece en la memoria.”


36 MAGNÓLIA


201205141922.jpg

PRAÇA DE LONDRES
LISBOA
Autor:
JOSÉ ADRIÃO, arquitecto
(JOSÉ ADRIÃO ARQUITECTOS)
Aparejador: JOSÉ ADRIÃO ARQUITECTOS

Fotógrafo: FG+SG FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA VALORACIÓ JURAT / VALORACIÓN JURADO

“Amb molt pocs mitjans s’aconsegueix de donar una nova vida a un arbre mort redibuixant-ne cadascuna de les parts, tant les visibles, tronc i capçada, com les invisibles, les arrels, que són des-cobertes per la llum.
La proposta aconsegueix de donar contingut a la tradicional il·luminació nadalenca sense recórrer a tòpics associats a aquestes dates.”

“Con muy pocos medios se consigue dar una nueva vida a un árbol muerto redibujando cada una de sus partes, tanto las visibles, tronco y copa, como las invisibles, las raíces, que son des- cubiertas por la luz.
La propuesta consigue dar contenido a la tradicional iluminación navideña sin recurrir a tópicos asociados a estas fechas.”
42 thoughts on “Finalistas Premios FAD 2012

 1. tita

  yo pienso que los ciudadanos no somos realmente conscientes de lo que la arquitectura condiciona nuestra existencia, si así fuera se debería exigir a los profesionales de la arquitectura ( arquitectos e ingenieros de edificación )mayor rigor a la hora de diseñar, tanto cuenta la estética como la ética.

 2. Rosa M. Font

  La arquitectura es un arte.Y la obligción de todo arte no consiste en repetir «másde lomismo» sino en innovar. En dejar rastro de una época. Lo que somos (o fuimos) a través de nuestras obras. Un edificio eficiente, bonito y adecuado para su uso es lo que se necesita. Que pueda gustar máso menos… Todo arte tiene siempre detractores. Cualquier edificio que ahora nos parece hermoso (y alguno de los más fotografiados del mundo) empezó con muchas críticas. es lo que tiene avanzarse, lógicamente muchos no van a entenderte. Hay quien vive en el pasado, los hay que apuntan al futuro.

 3. Pingback: TOP10 del año en edgargonzalez.com | edgargonzalez.com

 4. Pingback: cheap fifa 15 coins

 5. Pingback: fifa 15 coins ps3

 6. Pingback: cheap fifa 15 coins

 7. Pingback: fifa 15 coins

 8. Pingback: replique sac gucci

 9. Pingback: fifa coins online store

 10. Pingback: linked here

 11. Pingback: Commercial Real Estate Lease

 12. Pingback: office for lease Miami

 13. Pingback: replica AAA+ gucci handbag outlet

 14. Pingback: www.nationprolocksmith.com

 15. Pingback: cheap web traffic

 16. Pingback: resort hotels for sale

 17. Pingback: Personal Trainer Boxing

 18. Pingback: best testosterone bodybuilding

 19. Pingback: distribution warehouse

 20. Pingback: pc computer

 21. Pingback: quickquotelandscaping.com

 22. Pingback: Tumblr.com

 23. Pingback: Peer to Peer Rental Community

 24. Pingback: James Saucier

 25. Pingback: Cody Wyoming Hotels

 26. Pingback: heart necklace

 27. Pingback: get Binary Bank Breaker

 28. Pingback: cheapest fifa 15 coins

 29. Pingback: cheapest fifa 15 coins

 30. Pingback: cheapest fifa 15 coins

 31. Pingback: jewelry stores

 32. Pingback: rental houses

 33. Pingback: düğün davetiyeleri

 34. Pingback: botaniqueatbartleyuol.com

 35. Pingback: What maintenance does my garage door require?

 36. Pingback: FFXIV Gil

 37. Pingback: tampa security cameras review

 38. Pingback: residential cleaning business

 39. Pingback: What is the difference between unfinished and factory finished flooring?

 40. Pingback: rental software

 41. Pingback: homes in your area

 42. Pingback: london rat catcher

Comments are closed